Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
DANH MỤC SẢN PHẨM
Mũi khoan bê tông Bosch SDS Plus

Mũi khoan bê tông Bosch SDS Plus

Thông số kỹ thuật
Mũi khoan bê tông SDS plus
Đường kính mũi khoan 6-25mm
Hãng sản xuất Bosch
Xuất xứ: china

Giá: 49.000 VND In báo giá
Bảng báo giá mũi khoan bê tông SDS plus, mũi khoan bê tông chuôi gài 4 rãnh (4 khía)
 
Mũi khoan Plus 5X Bosch
 Mã hàng
Đơn giá (đ)
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5x50x110
2608833771
     70,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5x100x160
2608833772
     77,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5x150x210
2608833773
     86,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5.5x50x110
2608833774
     71,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5.5x100x160
2608833775
     75,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 5.5x150x210
2608833776
     88,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x50x110
2608833777
     72,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x100x160
2608833778
     78,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x150x210
2608833779
     88,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6x200x260
2608833780
     97,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x50x110
2608833781
     77,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x100x160
2608833782
     78,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x150x210
2608833783
     86,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 6.5x200x260
2608833784
     93,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 7x50x110
2608833785
     79,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 7x100x160
2608833786
     81,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 7x150x210
2608833787
     88,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x50x110
2608833788
     79,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x100x160
2608833789
     82,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x150x210
2608833790
     91,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x200x260
2608833791
   105,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x250x310
2608833792
   115,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x300x360
2608833793
   150,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 8x400x460
2608833794
   183,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 9x100x160
2608833795
   101,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 9x150x210
2608833796
   111,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x50x110
2608833797
     80,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x100x160
2608833798
   103,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x150x210
2608833799
   112,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x200x260
2608833800
   115,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x250x310
2608833801
   122,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x300x360
2608833802
   143,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 10x400x460
2608833803
   188,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 11x100x160
2608833804
   120,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 11x150x210
2608833805
   142,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 11x200x260
2608833806
   152,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x100x160
2608833807
   121,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x150x210
2608833808
   142,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x200x260
2608833809
   154,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x250x310
2608833810
   160,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x300x360
2608833811
   176,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 12x400x460
2608833812
   236,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 13x100x160
2608833813
   130,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 13x150x210
2608833814
   143,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 13x200x260
2608833815
   155,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x100x160
2608833816
   131,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x150x210
2608833817
   145,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x200x260
2608833818
   156,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x250x310
2608833819
   161,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x300x360
2608833820
   182,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 14x400x460
2608833821
   210,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 15x100x160
2608833822
   166,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 15x200x260
2608833823
   194,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 15x400x460
2608833824
   291,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x150x210
2608833825
   215,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x200x260
2608833826
   238,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x250x310
2608833827
   242,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x300x360
2608833828
   260,000
Mũi khoan SDS PLUS-5X 16x400x460
2608833829
   322,000
Mũi khoan Plus 3 Bosch
 Mã hàng
Đơn giá (đ)
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (4x50/110mm)
2608831159
     62,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (5x50/110mm)
2608831161
     56,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (5x100/160mm)
2608831162
     58,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (5.5x50/110mm)
2608831164
     58,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (5.5x100/160mm)
2608831165
     60,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x50/110mm)
2608831166
     58,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x100/160mm)
2608831167
     60,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x150/210mm)
2608831168
     70,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x200/260mm)
2608831169
     76,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6.5x50/110mm)
2608831170
     61,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6.5x100/160mm)
2608831171
     62,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (7x50/110mm)
2608831174
     63,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (7x100/160mm)
2608831175
     64,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x50/110mm)
2608831177
     61,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x100/160mm)
2608831178
     63,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x150/210mm)
2608831179
     72,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x200/260mm)
2608831180
     81,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x400/460mm)
2608831181
   132,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (9x100/160mm)
2608831182
     78,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x50/110mm)
2608831183
     64,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x100/160mm)
2608831184
     69,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x150/210mm)
2608831185
     75,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x200/260mm)
2608831186
     88,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x250/310mm)
2608831187
     92,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x300/360mm)
2608831188
   105,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x400/460mm)
2608831189
   135,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (11x100/160mm)
2608831190
     89,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x100/160mm)
2608831191
     76,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x150/210mm)
2608831192
     96,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x200/260mm)
2608831193
   108,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x300/360mm)
2608831194
   129,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x400/460mm)
2608831195
   167,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (13x100/160mm)
2608831196
     96,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (14x100/160mm)
2608831197
     96,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (14x150/210mm)
2608831198
   102,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (14x200/260mm)
2608831199
   111,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (14x300/360mm)
2608831400
   132,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (15x100/160mm)
2608831402
   121,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (16x150/210mm)
2608831403
   179,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (16x250/310mm)
2608831404
   185,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (16x400/460mm)
2608831406
   247,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (18x150/200mm)
2608831407
   225,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (18x400/450mm)
2608831410
   303,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (20x150/200mm)
2608831411
   236,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (20x250/300mm)
2608831412
   247,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (20x400/450mm)
2608831414
   303,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (22x200/250mm)
2608831415
   286,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (22x400/450mm)
2608831417
   376,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (24x200/250mm)
2608831418
   365,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (24x400/450mm)
2608831419
   387,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (25x200/250mm)
2608831420
   314,000
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (25x400/450mm)
2608831422
   449,000
Mũi khoan Plus 1
 Mã hàng
Đơn giá (đ)
Mũi khoan SDS+ plus 1 (4x50/110mm)
2608680257
     49,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (5x50/110mm)
2608680258
     47,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (5x100/160mm)
2608680259
     49,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (6x50/110mm)
2608680262
     49,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (6x100/160mm)
2608680263
     51,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (6x150/210mm)
2608680264
     54,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (7x50/110mm)
2608680267
     51,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (7x100/160mm)
2608680268
     52,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8x50/110mm)
2608680269
     51,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8x100/160mm)
2608680270
     52,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8x150/210mm)
2608680271
     57,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8x200/260mm)
2608680272
     61,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (10x100/160mm)
2608680273
     54,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (10x150/210mm)
2608680274
     58,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (10x200/260mm)
2608680275
     69,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (10x400/460mm)
2608680276
     99,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12x100/160mm)
2608680277
     53,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12x150/210mm)
2608680278
     62,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12x200/260mm)
2608680279
     75,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12x400/460mm)
2608680280
   106,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (14x100/160mm)
2608680281
     63,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (14x150/210mm)
2608680282
     74,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (14x200/260mm)
2608680283
     84,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (14x400/460mm)
2608680284
   108,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (16x150/210mm)
2608680285
     78,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (16x250/310mm)
2608680286
     94,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (16x400/460mm)
2608680287
   126,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (18x200/260mm)
2608680288
     94,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (18x400/460mm)
2608680289
   164,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (20x200/260mm)
2608680290
   151,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (20400/460mm)
2608680291
   182,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (22x200/260mm)
2608680292
   162,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (22x400/460mm)
2608680293
   199,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (25x200/260mm)
2608680294
   178,000
Mũi khoan SDS+ plus 1 (25x400/460mm)
2608680295
   226,000

 

motor hong ky gia re
Sản phẩm khác
Lượt truy cập: 17259507
Hiện đang có 78 khách online

THIẾT BỊ PLAZA
CÔNG TY TNHH MINH THIÊN LONG - MST: 0105892276
VPGD: Số 14B Ngõ 200 Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 02439965613 * 0979398051 * 0915650156 * 0986166533
Email: thietbiplaza@gmail.com | Facbook / Skype: thietbiplaza

 
Copyright 2009 - 2019 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.