Hướng dẫn đặt hàng tại Thiết Bị Plaza, mua hàng, order hàng