Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
DANH MỤC SẢN PHẨM
Bảng giá máy mài cắt dùng pin Makita

Bảng giá máy mài cắt dùng pin Makita

DGA402RME MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT)(18V)
DGA404RME MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V)
DGA404RTJ2 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V)
DGA406RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V)
DGA408RTJ1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/BL)(18V)
DGA408ZX1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/BL)(18V)
DGA414RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/AWS/BL)(18V)
DGA418RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(18V)
DGA419RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/X-LOCK/BL)(18V)
Giá: 6.623.000 VND In báo giá
Facebook Share Facebook Messenger Skype Twitter SMS via phone Gmail Google bookmarks More...
Bảng báo giá mài cắt cầm tay dùng pin Makita chính hãng
Model Tên hàng/ thông số kĩ thuật Đơn giá
DGA402RME MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT)(18V) 6,623,000
DGA402Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT)(18V) 2,172,000
DGA404RME MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V) 8,024,000
DGA404RTJ2 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V) 8,640,000
DGA404Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V) 3,697,000
DGA406RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V) 8,717,000
DGA406Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V) 3,836,000
DGA408RTJ1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/BL)(18V) 8,717,000
DGA408ZX1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/BL)(18V) 3,836,000
DGA413Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V) 4,421,000
DGA414RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/AWS/BL)(18V) 9,333,000
DGA414Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/AWS/BL)(18V) 4,452,000
DGA417Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/BL)(18V) 4,328,000
DGA418RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(18V) 9,333,000
DGA418Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(18V) 4,452,000
DGA419RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/X-LOCK/BL)(18V) 9,564,000
DGA419Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/X-LOCK/BL)(18V) 4,698,000
DGA506RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V) 8,794,000
DGA506Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(18V) 3,913,000
DGA508RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC BÓP/BL)(18V) 8,794,000
DGA508Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC BÓP/BL)(18V) 3,913,000
DGA514RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/AWS/BL)(18V) 9,410,000
DGA514Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/AWS//BL)(18V) 4,544,000
DGA518RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(18V) 9,410,000
DGA518Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(18V) 4,544,000
DGA519RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC BÓP/X-LOCK/BL)(18V) 9,641,000
DGA519Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC BÓP/X-LOCK/BL)(18V) 4,790,000
DGA700Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(180MM/CÔNG TẮC BÓP/BL)(18VX2) 5,222,000
DGA701Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(180MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(18VX2) 5,607,000
DGA900Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(230MM/CÔNG TẮC BÓP/BL)(18VX2) 5,422,000
DGA901Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(230MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(18VX2) 5,807,000
DGD800Z MÁY MÀI KHUÔN DÙNG PIN(8MM)(18V) 2,018,000
DGD801Z MÁY MÀI KHUÔN DÙNG PIN(8MM)(18V) 2,018,000
GA003GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(40V MAX) 13,029,000
GA003GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(40V MAX) 4,082,000
GA005GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(40V MAX) 12,952,000
GA005GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(40V MAX) 4,005,000
GA013GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC BÓP/BL)(40V MAX) 13,029,000
GA023GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/AWS/BL)(40V MAX) 13,876,000
GA027GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(40V MAX) 13,645,000
GA029GM201 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(125MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(40V MAX) 13,876,000
GA035GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(150MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/BL)(40V MAX) 4,144,000
GA036GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(150MM/CÔNG TẮC ĐUÔI/BL)(40V MAX) 4,375,000
GA037GZ05 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(180MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(40V MAX) 7,008,000
GA038GZ05 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(230MM/CÔNG TẮC BÓP/AWS/BL)(40V MAX) 7,301,000
GA039GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/X-LOCK/AWS/BL)(40V MAX) 5,607,000
GA041GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC TRƯỢT/X-LOCK/AWS/BL)(40V MAX) 5,822,000
GA042GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/X-LOCK/AWS/BL)(40V MAX) 5,745,000
GA044GZ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN(100MM/CÔNG TẮC BÓP/X-LOCK/AWS/BL)(40V MAX) 5,992,000
 
dia chi ban pin makita, sac pin makita, may khoan pin makita chinh hang
Bảng báo giá pin Makita, sạc pin Makita chính hãng
Model Pin Thông số kĩ Đơn giá Sạc pin nhanh Đơn giá
BL7010 Pin 7.2V/ 1.0ah 950,000 DC08SA (10.8V) 780,000
BL1013 Pin 10.8V/1.3ah 850,000 DC10WA (7.2V,10.8V) 1,020,000
BL1016 Pin 12V max/1.5ah 760,000 DC18SB (12V max) 1,280,000
BL1021B Pin 12V max/2.0ah 910,000 DC18SB (12V max) 1,280,000
BL1041B Pin 12V max/4.0Ah 1,290,000 DC18SB (12V max) 1,280,000
BL1414G Pin 14.4V/1.5ah (DF347, HP347,JV143D) 900,000 DC18WA (14.4V, 18V) 1,030,000
BL1415N Pin 14.4V/1.5ah 1,650,000 DC18RC (14.4V, 18V) 1,850,000
BL1430B Pin 14.4V/3.0ah 1,300,000 DC18RC (14.4V, 18V) 1,850,000
BL1440 Pin 14.4V/4.0ah 2,650,000 DC18RC (14.4V, 18V) 1,850,000
BL1460B Pin 14.4V/6.0ah 2,750,000 DC18RC (14.4V, 18V) 1,850,000
BL1815G Pin 18V/1.5ah (DF457, HP457, JV183DZ) 1,100,000 DC18WA (14.4V, 18V) 1,030,000
BL1815N Pin Makita 18V/1.5Ah 1,300,000 DC18RC (14.4V, 18V) 1,850,000
BL1820B Pin Makita 18V/2.0Ah 1,350,000 DC18RC (14.4V, 18V) 1,850,000
BL1830B Pin Makita 18V/3.0Ah 1,450,000 DC18RC (14.4V, 18V) 1,850,000
BL1840B Pin Makita 18V/4.0Ah 1,650,000 DC18RC (14.4V, 18V) 1,850,000
BL1850B Pin Makita 18V/5.0Ah 2,100,000 DC18RC (14.4V, 18V) 1,850,000
BL1860B Pin Makita 18V/6.0Ah 2,650,000 DC18RC (14.4V, 18V) 1,850,000
DC10WD Sạc pin 12V max chậm 1,020,000 DC18RE  (12V max -18V) 2,550,000
DC180SD Sạc pin 14.4v, 18V chậm 1,450,000
DC18RD Sạc đôi 18V
2,850,000
BL3622A Pin 36V/2.2ah 6,500,000 DC36WA (36V) 3,300,000
BL3626A Pin 36V/2.6ah 7,800,000 DC36RA (36V) 3,500,000
 
Sản phẩm khác
motor hong ky gia re
Lượt truy cập: 25692009
Hiện đang có 77 khách online
video
THIẾT BỊ PLAZA
VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
VPĐN: 157 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ,  Đà Nẵng
VPHCM: 24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8,Hồ Chí Minh
ĐT: 02439965613 * 0979398051 * 0915650156 * 0986166533
Email: thietbiplaza@gmail.com | Zalo/Facebook : thietbiplaza
Đại lý bán máy cơ khí xây dựng, thiệt bị xây dựng giá rẻ  
 
Copyright 2009 - 2022 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.
MÁY DÙNG ĐIỆN
MÁY DÙNG PIN
 
MÁY DÙNG HƠI
 
THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ
MÁY CHẠY XĂNG / DẦU
 
THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN
 
THIỆT BỊ QUẢNG CÁO
MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
 
THIẾT BỊ PHUN SƠN
MÁY HÀN CẮT
 
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
 
DỤNG CỤ LÀM MỘC
MÁY NÉN KHÍ
 
MÁY BƠM / PHUN RỬA
 
DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Máy thủy bình

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..

dai ly ban may co khi, may xay dung gia re