Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
DANH MỤC SẢN PHẨM
Sản phẩm bán chạy
Máy mài 100mm DCK KSM06-100 (800W)

Máy mài 100mm DCK KSM06-100 (800W)

Máy mài chạy điện DCK - KSM06-100
- Công suất 800 (w)
- Tốc độ định mức 9000 (vòng/phút)
- Đường kính bánh xe tối đa. Φ100 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ16 (mm)
- Trọng lượng máy 2.0 (Kg) 
Giá: 738.000 VND In báo giá
(Giá chưa bao gồm VAT)
Facebook Share Facebook Messenger Skype Twitter
Gmail Google bookmarks More...
Bảng giá máy mài cầm tay DCK, máy mài góc DCK, máy mài khuôn DCK
Thông số kỹ thuật Model Đơn giá
Máy mài chạy điện DCK - KSM03-100A (giống GWS060) BÁN CHẠY
- Công suất 710 (w)
- Tốc độ định mức 13000 (vòng/phút)
- Đường kính bánh xe tối đa. Φ100 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ16 (mm)
- Trọng lượng máy 1.6 (Kg)
KSM03-100A
    
    641,000
Máy mài chạy điện DCK - KSM06-100 (BÁN CHẠY)
- Công suất 800 (w)
- Tốc độ định mức 9000 (vòng/phút)
- Đường kính bánh xe tối đa. Φ100 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ16 (mm)
- Trọng lượng máy 2.0 (Kg)
KSM06-100
     738,000
Máy mài DCK - KSM04-100B (MỚI)
- Công suất đầu vào định mức: 710W
- Đường kính bánh xe tối đa .:φ100mm
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ16mm
- Tốc độ định mức: 13000r / phút
- Khối lượng tịnh: 1,5kg
KSM04-100B
     680,000
Máy mài DCK - KSM05-100B (MỚI) BÁN CHẠY
- Công suất đầu vào định mức: 850W
- Đường kính tối đa: 100mm
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ16mm
- Tốc độ định mức: 13000r / phút
- Khối lượng tịnh: 1,7kg
KSM05-100B
     702,000
Máy mài DCK - KSM09-100S / 800W (MỚI) BÁN CHẠY
- Công suất đầu vào định mức: 800W
- Đường kính tối đa: 100mm
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ16mm
- Tốc độ định mức: 12000r / phút
- Khối lượng tịnh: 1,6kg
KSM09-100S
     736,000
Máy mài DCK - KSM13-100 / 820W (MỚI)
- Công suất đầu vào định mức: 820W
- Đường kính tối đa: 100mm
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ16mm
- Tốc độ định mức: 13000r / phút
- Khối lượng tịnh: 1,5kg
KSM13-100
     742,000
Máy mài DCK - KSM13-100B / 820W (MỚI)
- Công suất đầu vào định mức: 820W
- Đường kính tối đa: 100mm
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ16mm
- Tốc độ định mức: 13000r / phút
- Khối lượng tịnh: 1,5kg
KSM13-100B
     742,000
Máy mài DCK - KSM17-100 / 1100W (MỚI)
- Đầu vào công suất định mức: 1100W
- Tốc độ định mức: 13000r / phút
- Đường kính tối đa: 100mm
- Đường kính lỗ của bánh xe: φ16mm
- Khối lượng tịnh: 1,6kg
KSM17-100
     880,000
Máy mài DCK - KSM17-100B / 1100W (MỚI) BÁN CHẠY
- Đầu vào công suất định mức: 1100W
- Tốc độ định mức: 13000r / phút
- Đường kính tối đa: 100mm
- Đường kính lỗ của bánh xe: φ16mm
- Khối lượng tịnh: 1,6kg
KSM17-100B
     880,000
Máy mài DCK - KSM10-125 / 1100W (MỚI)
- Đầu vào công suất định mức: 1100W
- Đường kính bánh xe tối đa .:φ125mm
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ22mm
- Tốc độ định mức: 11800r / phút
- Khối lượng tịnh: 1,6kg
KSM10-125
     908,000
Máy mài chạy điện DCK - KSM100B BÁN CHẠY
- Công suất 750 (w)
- Tốc độ định mức 13000(vòng/phút)
- Đường kính bánh xe tối đa. Φ100 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ16 (mm)
- Trọng lượng máy 1.7 (Kg)
KSM100B
     674,000
Máy mài chạy điện DCK – KSM04-100A
- Công suất đầu vào định mức: 560 (W)
- Đường kính bánh xe tối đa: Φ100 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ16 (mm)
- Tốc độ định mức: 13000 (r / min)
- Khối lượng tịnh: 1,7 (kg)
KSM04-100A
     660,000
Máy mài chạy điện DCK - KSM10-100
- Công suất  1020 (w)
- Tốc độ định mức 4200-13000 / 13000 (vòng/phút)
- Đường kính bánh xe tối đa. Φ100 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ16 (mm)
- Trọng lượng máy 2.1 (Kg)
KSM10-100
     844,000
Máy mài chạy điện DCK - KSM15-100B (giống 9553)
- Công suất 720 (w)
- Tốc độ định mức 13000 (vòng/phút)
- Đường kính bánh xe tối đa. Φ100 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ16 (mm)
- Trọng lượng máy 1.5 (Kg)
KSM15-100B
     663,000
Máy mài chạy điện DCK - KSM125A
- Công suất  850 (w)
- Tốc độ định mức 11800 (vòng/phút)
- Đường kính bánh xe tối đa Φ125 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ22 (mm)
- Trọng lượng máy 1.8 (Kg)
KSM125A
     751,000
Máy mài chạy điện DCK - KSM04-125
- Công suất 1020 (w)
- Tốc độ định mức 4200-11800 (vòng/phút)
- Đường kính bánh xe tối đa Φ125 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ22 (mm)
- Trọng lượng máy 2.1 (Kg)
KSM04-125
     989,000
Máy mài chạy điện DCK – KSM12-100B
- Công suất đầu vào định mức: 850 (W)
- Đường kính bánh xe tối đa: Φ100 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ16 (mm)
- Tốc độ định mức: 13000 (r / min)
- Khối lượng tịnh: 1,6 (kg)
KSM12-100B
     679,000
Máy mài chạy điện DCK – KSM02-100A
- Công suất đầu vào định mức: 570 (W)
- Đường kính bánh xe tối đa: Φ100 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ16 (mm)
- Tốc độ định mức: 13000 (r / min)
- Khối lượng tịnh: 1,8 (kg)
KSM02-100A
     698,000
Máy mài chạy điện DCK – KSM02-125B BÁN CHẠY
- Công suất đầu vào định mức: 1200 (W)
- Đường kính bánh xe tối đa: Φ125 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ22 (mm)
- Tốc độ định mức: 11800 (r / min)
- Khối lượng tịnh: 3.0 (kg)
KSM02-125B
     954,000
Máy mài chạy điện DCK – KSM03-150
- Công suất đầu vào định mức: 1400 (W)
- Đường kính bánh xe tối đa: Φ150 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ22 (mm)
- Tốc độ định mức: 1500-9000 (r / phút)
- Khối lượng tịnh: 3,3 (kg)
KSM03-150
  1,371,000
Máy mài chạy điện DCK – KSM03-150S
- Công suất đầu vào định mức: 1400 (W)
- Đường kính bánh xe tối đa: Φ150 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ22 (mm)
- Tốc độ định mức: 1500-9000 (r / phút)
- Khối lượng tịnh: 3,3 (kg)
KSM03-150S
  1,145,000
Máy mài chạy điện DCK - KSM150A
- Công suất 1200 (w)
- Tốc độ định mức 9000 (vòng/phút)
- Đường kính bánh xe tối đa Φ150 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ22 (mm)
- Trọng lượng máy 3.0 (Kg)
KSM150A
     989,000
Máy mài chạy điện DCK - KSM180A (Không có khởi động mềm)
- Công suất 2200 (w)
- Tốc độ định mức 8300 (vòng/phút)
- Đường kính bánh xe tối đa Φ180 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ22 (mm)
- Trọng lượng máy 5.0 (Kg)
KSM180A
  1,577,000
Máy mài DCK - KSM180A / 180MM-2020W (MỚI)
- Công suất đầu vào định mức: 2200W
- Đường kính bánh xe tối đa .:φ180mm
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ22mm
- Tốc độ định mức: 8300r / phút
- Khối lượng tịnh: 5,0kg
KSM180A
  1,726,000
Máy mài chạy điện DCK - KSM230A(Có khởi động mềm)
- Công suất 2200 (w)
- Tốc độ định mức 6600 (r / min)
- Đường kính bánh xe tối đa Φ230 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe Φ22 (mm)
- Trọng lượng máy 5.0 (Kg)
KSM230A
  1,792,000
Máy mài khuôn chạy điện DCK - KSJ02-25
- Công suất 400 (W)
- Tốc độ không tải 27000 (r / min)
- Đường kính bánh mài tối đa. Φ25 (mm)
- Kích thước đầu collet tối đa Ф6 (mm)
- Trọng lượng máy 1,8 (kg)
KSJ02-25
     693,000
Máy mài khuôn chạy điện DCK - KSJ06-25
- Công suất 750 (W)
- Tốc độ không tải 3800-8300 (vòng / min)
- Đường kính bánh mài tối đa. Φ25 (mm)
- Kích thước đầu collet tối đa Φ6 (mm)
- Trọng lượng máy 1,6 (kg)
KSJ06-25
  1,019,000
Máy mài khuôn chạy điện DCK – KSJ03-10
- Công suất đầu vào định mức: 105 (W)
- Tốc độ định mức: 14000-30000 (r / min)
- Kích thước Collet tối đa: 3 (mm)
- Đường kính bánh mài tối đa 
 Φ10 (mm)
- Khối lượng tịnh: 0,6 (kg)
KSJ03-10
     578,000
Máy mài khuôn chạy điện DCK – KSJ25
- Công suất đầu vào định mức: 240 (W)
- Tốc độ định mức: 26000 (r / phút)
- Kích thước Collet tối đa: 6 (mm)
- Đường kính bánh mài tối đa. 
 Φ25 (mm)
- Khối lượng tịnh: 1,2 (kg)
KSJ25
     560,000
Máy mài sào chạy điện DCK – KSS125B
- Công suất đầu vào định mức: 710 (W)
- Đường kính bánh xe tối đa: Φ125 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ20 (mm)
- Tốc độ không tải: 5300 (r / min)
- Khối lượng tịnh: 4,3 (kg)
KSS125B
  1,106,000
Máy mài sào chạy điện DCK – KSS150
- Công suất đầu vào định mức: 1020 (W)
- Đường kính bánh xe tối đa: Φ150 (mm)
- Đường kính lỗ của bánh xe: Φ20 (mm)
- Tốc độ không tải: 5000 (r / min)
- Khối lượng tịnh: 4,7 (kg)
KSS150
  1,253,000
Máy mài khuôn chạy điện DCK – KSJ05-25
- Công suất đầu vào định mức: 550 (W)
- Tốc độ định mức: 9000- 26700 (r / phút)
- Kích thước Collet tối đa: 6 (mm)
- Đường kính bánh mài tối đa. 
 Φ25 (mm)
- Khối lượng tịnh: 1,6 (kg)
KSJ05-25
     931,000
Sản phẩm khác
motor vihem dong co vihem hem
Lượt truy cập: 27500402
Hiện đang có 82 khách online
THIẾT BỊ PLAZA
 VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
 Kho MXD Hà Nội: 68 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì, Hà Nội
 VPĐN: 157 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ,  Đà Nẵng
 VPHCM: 27/24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8,Hồ Chí Minh
 Kho MXD HCM: 250 QL1A Bình Tân * Bình Dương: Vĩnh Phú 24, Thuận An
Điện thoại/ Zalo: 0986166533 * 0915650156 * 0979398051* 0936390588
Email: thietbiplaza@gmail.com | Website: www.thietbiplaza.com
Copyright 2009 - 2023 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.
Follow us onzalo thietbiplaza https://wa.me/c/84986166533facebook thietbiplazahttps://twitter.com/thietbiplazaintagram thietbiplazayoutube thietbiplazatiktok thietbiplazashopee thietbiplaza
MÁY DÙNG ĐIỆN
 
DỤNG CỤ LÀM MỘC
MÁY DÙNG PIN
 
MÁY DÙNG HƠI
 
THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ
MÁY CHẠY XĂNG / DẦU
 
THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN
 
THIỆT BỊ QUẢNG CÁO
MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
 
THIẾT BỊ PHUN SƠN
MÁY HÀN CẮT
 
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
MÁY NÉN KHÍ
 
MÁY BƠM / PHUN RỬA
 
DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Máy thủy bình

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..

dai ly ban may co khi, may xay dung gia re