Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
DANH MỤC SẢN PHẨM
Bảng giá máy khoan pin vặn vít Makita

Bảng giá máy khoan pin vặn vít Makita

HP330DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)
HP331DSAE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
HP332DSAE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)
HP333DSAE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
HP333DSYE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
HP333DWYB MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MA X)
HP347DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(14.4V)
HP457DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
HP457DWE10 MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)(74CÁI PHỤ KIỆN)
HP488DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
HP001GM201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
HP002GA201  MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
HP002GD201  MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
HR001GM202 MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/AWS/BL)(40V MAX)
HR003GD201 MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/BL)(40VMAX)
HR003GM201 MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/BL)(40VMAX)
HR005GM201 MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(SDS-MAX/40MM/AWS/BL)(40V MAX)
HR140DSAE MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC(12V MAX)
HR140DSYE MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC(12V MAX)
HR166DSMJ MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC(BL)(12V MAX)
DHP453SFX8 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (18V)
 
DHP453SYE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
Giá: 2.326.000 VND In báo giá
Facebook Share Facebook Messenger Skype Twitter SMS via phone Gmail Google bookmarks More...
Bảng báo giá máy khoan pin vặn vít Makita, máy khoan búa chạy pin, máy khoan bắt vít dùng pin Makita
Model
Tên hàng/ thông số kĩ thuật
Đơn giá
HP330DWE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)
2,326,000
HP330DZ
MÁY KHOAN BÚA DÙNG PIN(10.8V)
1,202,000
HP331DSAE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
3,041,000
HP332DSAE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)
4,159,000
HP332DZ
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)
2,296,000
HP333DSAE
MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
3,343,000
HP333DSYE
MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
2,804,000
HP333DWYB
MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MA X)
1,988,000
HP333DZ
MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
1,325,000
HP347DWE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(14.4V)
2,727,000
HP347DZ
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(14.4V)
1,356,000
HP347D001
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL1415G*2+DC18WB)(14.4V)
2,634,000
HP457DWE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
2,711,000
HP457DWE10
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)(74CÁI PHỤ KIỆN)
3,574,000
HP457DZ
MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
1,372,000
HP488DWE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
2,804,000
HP488DZ
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
1,449,000
HP001GM201
MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
14,415,000
HP001GZ
 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
5,637,000
HP002GA201
 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
8,486,000
HP002GD201
 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
11,027,000
HP002GZ
 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
3,451,000
HR001GM202
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/AWS/BL)(40V MAX)
16,956,000
HR001GZ03
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/AWS/BL)(40V MAX)
8,101,000
HR003GD201
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/BL)(40VMAX)
13,491,000
HR003GM201
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/BL)(40VMAX)
14,877,000
HR003GZ
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/BL)(40VMAX)
6,192,000
HR005GM201
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(SDS-MAX/40MM/AWS/BL)(40V MAX)
23,578,000
HR005GZ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(SDS-MAX/40MM/AWS/BL)(40V MAX)
15,724,000
HR008GZ
MÁY KHOAN DÙNG PIN(CHUÔI GÀI SDS-PLUS/30MM/AWS/BL)(40V MAX)
9,102,000
HR140DSAE
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC(12V MAX)
3,913,000
HR140DSYE
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC(12V MAX)
3,697,000
HR140DZ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC(12V MAX)
2,111,000
HR166DSMJ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC(BL)(12V MAX)
5,145,000
HR166DZ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC(BL)(12V MAX)
2,742,000
DHP453SFX8
MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN (18V)
2,819,000
DHP453SYE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
5,114,000
DHP453Z
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
1,957,000
DHP481RTE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
9,241,000
DHP481Z
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
4,652,000
DHP482RAE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
6,084,000
DHP482RFE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
6,223,000
DHP482SFX6
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(101 CÁIMŨI KHOAN)(18V)
4,498,000
DHP482Z
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
2,450,000
DHP483RFE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
6,022,000
DHP483RTE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
7,270,000
DHP483Z
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN((BL)(18V
2,604,000
DHP484RFE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
6,392,000
DHP484RTE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
7,870,000
DHP484Z
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
2,881,000
DHP485SFE
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
5,684,000
DHP485Z
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
2,296,000
DHP486RTE
MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18 V)
9,487,000
DDF486RTE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
9,179,000
DHP486Z
MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
4,667,000
DDF486Z
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
4,359,000
DDF487RFJ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
5,945,000
DHP487RFJ
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
6,099,000
DHP487Z
MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
2,311,000
DF488D002
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL1815G*2+DC18WB)(18V)
2,588,000
DF488DWAE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL1820G*2+DC18WA)(18V)
3,096,000
DHR171FJX1
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(SDS-PLUS/17MM/BL)(65 PKIỆN)(18V)
7,686,000
DHR171RFJ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(BL)(18V)
6,623,000
DHR171Z
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(BL)(18V)
2,942,000
DHR182RTJ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(AWS/BL)(18V)
8,717,000
DHR182Z
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(AWS/BL)(18V)
3,913,000
DHR202SYE
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(18V)
6,223,000
DHR202Z
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(18V)
3,204,000
DHR241RFE
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(18V)
8,425,000
DHR241Z
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(18V)
5,145,000
DHR242RME
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(BL)(18V)
11,643,000
DHR242Z
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(BL)(18V)
7,732,000
DHR280PT2J
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/BL)(18Vx2)
13,122,000
DHR280Z
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/BL)(18Vx2)
7,994,000
DHR282PT2J
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/AWS/BL)(18Vx2)
13,876,000
DHR282Z
MÁY KHOAN ĐA NĂNG DÙNG PIN(28MM/AWS/BL)(18Vx2)
8,640,000
DHR400ZKUN
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(AWS/BL)(18Vx2)
17,726,000
DF012DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(7.2V)
1,787,000
DG001GZ02
MÁY KHOAN ĐẤT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
12,259,000
HR007GZ
MÁY KHOAN DÙNG PIN(CHUÔI GÀI SDS-PLUS/28MM/BL)(40VMAX)
5,791,000
M6901D001
MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL1815G*2+DC18WB)(18V)
2,804,000
DF347D001
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL1415G*2+DC18WB)(14.4V)
2,480,000
DFR452Z
MÁY VẶN VÍT CUỘN DÙNG PIN(BL)(18V)
6,792,000
DFR551Z
MÁY VẶN VÍT CUỘN DÙNG PIN(18V)
6,946,000
DDF083Z
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
2,219,000
DDF453SYE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
4,513,000
DDF453Z
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
1,295,000
DDF481Z
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
4,267,000
DDF482RAE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
5,684,000
DDF482RFE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
5,822,000
DDF482Z
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
2,003,000
DDF483RFE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
5,791,000
DDF483RTE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
7,054,000
DDF483Z
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
2,388,000
DDF484RFE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
6,392,000
DDF484RTE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
7,639,000
DDF484Z
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
2,634,000
DDF485SFE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
5,530,000
DDF485Z
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
2,095,000
DDF487Z
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
2,142,000
DDG460ZX4
MÁY KHOAN ĐẤT DÙNG PIN(BL)(18VX2)
11,613,000
DF001DW
MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(3.6V)
1,233,000
DF001GM201
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
13,953,000
DF001GZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
5,129,000
DF002GA201
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
8,101,000
DF002GD201
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
10,873,000
DF002GZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)
3,281,000
DF012DSE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(7.2V)
3,281,000
DF0300
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT(10MM)
1,310,000
DF030DWE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)
2,234,000
DF030DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)
1,079,000
DF031DSYE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
2,619,000
DF032DSAE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MA
3,974,000
DF032DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MA
2,080,000
DF033DSYE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
2,973,000
DF033DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
1,110,000
DF330DWE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)
2,296,000
DF330DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)
1,171,000
DF331DSAE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
2,877,000
DF331DSYE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
2,453,000
DF331DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
1,103,000
DF332DSAE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)
4,005,000
DF332DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
2,111,000
DF333DSAE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
3,158,000
DF333DSYE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
2,634,000
DF333DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)
1,110,000
DF347DWE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(14.4V)
2,573,000
DF347DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(14.4V)
1,125,000
DF457DWE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
2,634,000
DF457DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
1,187,000
DF488DWE
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
2,727,000
DF488DZ
MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)
1,248,000
DFS251RFE
MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
8,332,000
DFS251Z
MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
4,713,000
DFS452RME
MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
8,764,000
DFS452Z
MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
4,852,000
DFS600Z
MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
6,361,000
DA3010
MÁY KHOAN GÓC CHẠY ĐIỆN 220V
5,252,000
DA331DWE
MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(10.8V)
3,327,000
DA331DZ
MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(10.8V)
1,649,000
DA332DSYE
MÁY KHOAN GÓC(12V MAX)
3,620,000
DA332DZ
MÁY KHOAN GÓC(12V MAX)
1,880,000
DA333DSYE
MÁY KHOAN GÓC(12V MAX)
3,466,000
DA333DZ
MÁY KHOAN GÓC(12V MAX)
1,695,000
DDA450Z
MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(BL)(18V)
5,360,000
DDA350Z
MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(18V)
5,560,000
DDA460ZK
MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(BL)(18Vx2)
11,181,000
*Mã máy hí hiệu Z ở cuối là chưa bao gồm pin, sạc.
Sản phẩm khác
motor hong ky gia re
Lượt truy cập: 25691622
Hiện đang có 87 khách online
video
THIẾT BỊ PLAZA
VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
VPĐN: 157 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ,  Đà Nẵng
VPHCM: 24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8,Hồ Chí Minh
ĐT: 02439965613 * 0979398051 * 0915650156 * 0986166533
Email: thietbiplaza@gmail.com | Zalo/Facebook : thietbiplaza
Đại lý bán máy cơ khí xây dựng, thiệt bị xây dựng giá rẻ  
 
Copyright 2009 - 2022 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.
MÁY DÙNG ĐIỆN
MÁY DÙNG PIN
 
MÁY DÙNG HƠI
 
THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ
MÁY CHẠY XĂNG / DẦU
 
THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN
 
THIỆT BỊ QUẢNG CÁO
MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
 
THIẾT BỊ PHUN SƠN
MÁY HÀN CẮT
 
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
 
DỤNG CỤ LÀM MỘC
MÁY NÉN KHÍ
 
MÁY BƠM / PHUN RỬA
 
DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Máy thủy bình

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..

dai ly ban may co khi, may xay dung gia re